CONTACT
secretariaat@kenniscampus.nl
Rengerslaan 8, 8917 DD Leeuwarden
Tel: 058-251 2512
Tel: 06-8379 8623

shadow
shadow

Strenger toezicht parkeren

Helaas moeten wij herhaaldelijk constateren dat er auto's verkeerd worden geparkeerd op of bij het parkeerterrein van de Kenniscampus. Auto's staan b.v. geparkeerd net buiten het terrein in de te realiseren groenzone (hier zijn nu borden "verboden te parkeren" geplaatst), dwars voor de invalidenparkeerplekken of dwars op de andere vakken.

Vanaf vandaag wordt daar strenger op toegezien. Volgens het parkeerreglement van de Kenniscampus, artikel 8, is de exploitant gerechtigd om voertuigen die op een niet daartoe aangewezen parkeerplaats staan geparkeerd, binnen het parkeerterrein te (laten) verplaatsen zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor de exploitant of diens uitvoerder kan leiden. Als een voertuig wordt verplaatst wordt deze voorzien van een wielklem. Het verwijderen van de wielklem kost, naast de kosten van het verplaatsen van het voertuig en het zetten van de wielklem, € 60,--

Op verzoek van de exploitant kunnen NHL en Stenden bij voortdurend wangedrag van een parkeerder, de schoolpas blokkeren voor het parkeerterrein.

Onder het menu downloads kunt u het parkeerreglement vinden.


Nieuwsoverzicht